Toppers XII

MANAN SACHDEVA

96.6%

AASTHA SHARMA

96.2%

SAHIL CHAUDHARY

95.8%

GRACY SINGH

95.6%

ANSH GUPTA

94.2%

SHREYA SINGH

92.6%

SANSKAR SHARMA

92.6%

ASTHA ARORA

91.8%

ANUBHAV ARORA

90.8%

YASH MITTAL

95%

KIRTI CHAUHAN

95%

ADITYA SHANKAR

94%

DEVANSH AGARWAL

93%

AYUSH CHAUDHARY

91%

KARTIKA GROVER

96%

NANDINI BHALLA

95.2%

SAMAYI KAJAIN

94.8%

AKSHAT SHARMA

94.6%

SONAL GUPTA

92.8%

MAULSREE SRIVASTAVA

91.8%

AVANTIKA SAINI

90.4%

SHIVANGI BAKSHI

90.2%

VINAYAK GUPTA

96%

DEVANSH KALRA

95%

SHOURYA GOEL

91%